Adw. Magdalena Augustyniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Związana z pomorską palestrą od 2006 roku, w roku 2011 wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku

Specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach z zakresu problemów rodzinnych, w szczególności obejmujących sprawy rozwodowe, związane z władzą rodzicielską nad dziećmi, alimentami i kontaktami z dziećmi, a także w sprawach majątkowych rodzinnych, w zakresie podziałów majątków, w tym działów spadków

Koncentruje się również na sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego

Prowadziła wykłady dla Policji z zakresu interwencji podejmowanych w sprawach rodzinnych

Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje i wiedzę. Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek Sądownictwo i Administracja w Kościele

Biegle włada językiem angielskim